Urokirurgiskt Centrum - en del av

Prostatektomi

Prostatektomi, botande kirurgi av prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige med över tiotusen nya fall per år, jämfört med exempelvis bröstcancer med ca sextusen nya fall årligen. Prostatacancer är vanligen en långsam cancerform där långtidsöverlevnaden vanligen är hög även utan botande behandling. Som vid alla cancerformer finns det stora variationer mellan aggressiviteten hos cancercellerna. Trots att det skett betydande förbättring av diagnostik, behandling samt att tumörformen generellt är långsam beräknas att ca en fjärdedel som får diagnosen dör i prostatacancer.

Botande behandling är bara aktuellt för de som har mellan- eller högriskcancer. De med lågrisk har en mycket liten risk att sjukdomen blir mer aggressiv att de faktiskt riskerar att dö för tidigt. De med lågrisk följs därför regelbundet med PSA-kontroller och magnetröntgenundersökningar för att fånga upp det fåtal där cancern faktiskt progriderar och riskerar att bli farlig.

Botande behandling erbjuds de patienter med mellan- eller högriskcancer som i övrigt är relativt friska. Majoriteten av patienterna som idag får botande behandling opereras med prostatektomi, andra alternativet är strålning mot prostatan. Idag görs operationen med hjälp av en operationsrobot vilket gör att operationen kan göras med hjälp av titthålskirurgi med utmärkta resultat för bot och minskade risker för kirurgiska komplikationer som infektion, blödning och behov av reoperationer. Vi ser också att fler män kan opereras med nervsparande teknik viket innebär att potensen inte är lika hotad efter operationen. Risken för långsiktig urininkontinens är med modern operationsteknik mycket liten. Robottekniken utvecklades vid sekelskiftet och den första robotoperationen för prostatacancer genomfördes 2002 i Sverige. Våra kirurger har varit med från starten av denna utveckling och har tillsammans opererat flera tusen robotprostatektomier. De är också aktiva med att lära upp nya kirurger och centra att operera prostatacancer med robotteknik. Det är väl klarlagt att resultaten efter operationen är starkt beroende av kirurgens erfarenhet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.